Training

IMG_1128
Op zoek naar een trainer voor een bijeenkomst?

De jasjes en schoenen vliegen de eerste 10 minuten van de training al uit en iedereen gaat actief aan de slag. Buro Kien brengt met haar trainingen energie en actie naar de werkvloer. 

Activeer je creativiteit en je verbeeldingskracht en start met DOEN!

Wat levert een training van Buro Kien op?

  • Deelnemers zetten gedachten om in acties: Tekenen, schrijven, rennen, schreeuwen, springen, spelen, vertellen, dagdromen, visualiseren etc.
  • Alle deelnemers leveren een actieve bijdrage aan het vraagstuk. Niemand krijgt de mogelijkheid om weg te duiken. Iedereen doet mee!
  • 100 % enthousiasme en energie bij de deelnemers. 
  • Concrete opbrengst in verzamelde teksten, beelden, tekeningen, ideeën etc.

Mijn kracht: 
Ik werkte als docent methodisch begeleiden in het MBO bij de opleiding sociaal agogisch werk en als docent/coach (spel)didactiek van kunstvakken bij ArtEZ en NHL. Met mij haal je een ervaren specialist in huis die trainingen op maat kan ontwerpen met als doel de deelnemer te laten excelleren.  Ik kan goed aanvoelen wat mensen/groepen nodig hebben om zich veilig te voelen en te durven doen. Dat is voor mij ook de voorwaarde van een goede training. Ik streef altijd naar een goede sfeer, heldere instructie en uitdagende opdrachten waarbinnen ruimte is voor experiment. 

Mogelijke onderwerpen:
– Beleidsontwikkeling: Samen nadenken over nieuwe ideeën, kansen, etc.
– Evaluatie
– Kennismaking/ eerste verkenning 
– Etc.

Nieuwsgierig? Neem contact met mij op!

CRKBO_Docent
Concrete recente voorbeelden:

Fonds 21, Utrecht, september 2017
Training kick-off nieuwe subsidieregeling > deelnemers afkomstig van verschillende professionele culturele instellingen maken kennis met elkaar en met kennispartners (zoals CJP en LKCA). Ze delen hun expertise door middel van verschillende creatieve werkvormen. Eigen specialisme en autonomie zijn hierbij uitgangspunt. Van daaruit wordt gezocht naar verbinding. 

IMG_7671
Foto: Opdracht Netwerk (maak het netwerk visueel)

Tryater; Leeuwarden, juli 2017

Training beleidsontwikkeling > deelnemers afkomstig van Nederlandse Kunstfondsen onderwijs en culturele instellingen ontwerpen nieuwe ideeën voor een educatief concept n.a.v. creativiteitstheorie. direct resultaat: honderd originele  antwoorden op beleidsvraagstukken, geformuleerd door specialisten uit het werkveld. 

IMG_7256
foto: Sessie op zolder van Tryater. Lees hier meer


Stadkamer & Onderwijs Zwolle, april 2017

Training beleidsontwikkeling > deelnemers uit welzijn, onderwijs en bibliotheken leveren input voor beleidsvoorstel voor meer budget voor leesbevordering in Zwolle. Impact: verschillende specialisten, die alle doelgroepen vertegenwoordigen, delen hun kennis n.a.v. een vraagstuk. Hun input kan direct worden vertaald naar een beleidsplan. 

Breed gedragen plan (door de groepssamenstelling tijdens de sessie al door diverse experts beoordeeld en aangevuld) voor extra financiering, aangeboden aan de wethouder. 

 IMG_4819
F
oto sessie Stadkamer Leesplezier